СЕСТРА  МЕДИЧНА  СТАРША

СЛАВІНСЬКА  ІРИНА  ВАСИЛІВНА

 

Закінчила Бердичівське медичне училище в 1997 році.

           Стаж роботи на посаді в ДНЗ № 25 :  15 років.                             

       ОРГАНІЗАЦІЯ
                              МЕДИЧНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ

У дошкільному навчальному закладі №25Сонечко” організована робота медичного кабінету, ізолятору. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оснащені та забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

 

     Мета медичної служби дошкільного навчального закладу: сприяння створенню умов для правильного фізичного розвитку дитячого організму, підвищення його опірності інфекціям, поступового і систематичного загартування, зниження рівня захворюваності, а також пропагування здорового способу життя.  

 

 Щоденний контроль за станом здоров’я вихованців

           Медична сестра дошкільного навчального закладу має здійснювати постійний контроль за станом здоров’я дітей, надавати невідкладну медичну допомогу у разі гострого захворювання або травми, систематично навчати дітей правил особистої гігієни, проводити профілактичні щеплення спільно з лікарем-педіатром згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ.

    Щоденно медична сестра контролює профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь. Щоденні медичні огляди дітей допомагають своєчасно виявити ознаки захворювання у дитини, ізолювати вихованця від здорових дітей і надати невідкладну медичну допомогу. Основи законодавства України про охорону здоров’я від          19 листопада 1992 р. № 2801-XII із змінами і доповненнями.

 

Контроль за організацією харчування
           Медична сестра дошкільного навчального закладу відповідно до законодавства здійснює постійний контроль за організацією харчування, у тому числі за безпекою харчових продуктів та готових страв; умовами та строками їх зберігання і реалізації, технологією приготування страв; виконанням норм харчування тощо. При організації харчування медичний персонал керується насамперед Інструкцією з організаціїхарчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН, МОЗ від 17 квітня 2006 р. № 298/227) та порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОН, МОЗ від 1 червня 2005 р. № 242/329).

                                План роботи Медичної сестри
   

                                                                  

Організаційна робота

№ п/п Зміст роботи Термін виконання
1. Скласти та затвердити графік роботи  старшої медсестри вересень
2. Участь у п’ятихвилинках. постійно
3. Приймання дітей-новачків до дитячого закладу за наявності в них всієї необхідної документації. Червень
4. Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою. Постійно
5. Активна участь у педрадах, на які виносяться питання фізичного виховання дітей. Постійно
6. Аналіз стану захворюваності дітей з медичним і педагогічним персоналом дитячого закладу. І раз на квартал
7. Участь у батьківських зборах. Згідно річного плану

Лікувально-профілактична робота

1. Проведення антропометричних вимірювань дітей. Згідно журналу антропометрії
2. Організація педіатричного огляду дітей . Згідно графіку дитячої поліклініки
3. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх з групи до приходу батьків. По потребі.
4. Проведення профілактичних оглядів у всіх вікових групах на педикульоз та коросту. Один раз на тиждень
5. Обстеження дітей та працівників закладу на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. ІІ рази на рік
6. Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання

 

Постійно
7. Ведення контролю за виконанням санітарно-гігієнічних норм та правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів. Постійно
8. Участь у складанні перспективного та щоденного меню. Щоденно
9. Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу готової продукції Щоденно
10. Підрахунок калорійності денного меню.  
11. Контроль за закладкою продуктів. Щоденно
12. Контроль за зберігання та строками реалізації продуктів, що швидко псуються. Щоденно

Оздоровча робота.

1. Розробляти раціональний режим в усіх вікових групах на різні періоди. Вересень-травень
2. Проведення до початку оздоровчого періоду поглибленого огляду дітей (з повною антропометрією). Постійно
3. Розробляти план оздоровчих заходів на літній період. Травень

Санітарно-гігієнічна робота

1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків. Щоденно
2. Контроль за повітряно-температурним режимом. Щоденно
3. Контроль за проведенням генеральних прибирань (заміна постільної білизни, рушників білизни). Двічі на місяць
4. Контроль за пранням та обеззаражуванням білизни, за методикою миття та дезінфекції посуду по групам. Щоденно

Санітарно-просвітницька робота

1. Проведення бесід і лекцій для батьків з питань раціонального харчування, профілактики захворювань. Постійно
2. Випуск сан бюлетенів та пам’яток. Постійно