1.Статут закладу освіти

2.Стратегія розвитку закладу освіти

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Ліцензія

4.Структура та органи управління закладу освіти

5.Кадровий склад закладу освіти згідно  з ліцензійними умовами

Всього педагогів –

Педагогів з повною вищою освітою – 

Педагогів з неповною вищою освітою – 

Присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 

Присвоєно першу кваліфікаційну категорію – 

Присвоєно другу кваліфікаційну категорію – 

Присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст” – 

Встановлено 11-й тарифний розряд – 

Встановлено 10-й тарифний розряд – 

Встановлено 9-й тарифний розряд – 

Присвоєно педагогічні звання – 

6.Освітня програма дошкільного навчального закладу

7.Теріторія обслуговування, закріплена за закладом освіти

8.Ліцензований обсяг та фактичнакількість осіб, які навчаються і закладі освіти

9.Мова освітнього процесу – українська

10.Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (в разі його проведення)

11. Матеріально-техничне забезпечення закладу осіти

12.Результати моніторингу якості освіти

13.Річний звіт про діяльність заклад

14.Правила прийому до закладу освіти

15.Умови доступності дошкільного навчального закладу до осіб з ООП

Діти із особливими освітніми потребами відсутні.

16. Перелік  додаткових освітніх послуг

Дошкільний навчальний заклад не надає додаткових платних освітніх послуг

17. Правила поведінки здобувача освіти  в закладі  освіти

 

18. План заходів, спрямованих на запобігання та проти дію 

19.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності ) заяв  про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

20. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

21.Інша інформація, що оприлюднюється  за рішенням  закладу освіти або на вимогу законодавства

22. Кошторис та  фінансовий звіт

23. Положення про внутрішню  систему забезпечення якості освіти

24. Порядок визначе ння рівнів підвищення кваліфікації

25. Орієнтовниц графік підвищення кваліфікації